دبیرستان دوره دوم ايثارگران الزهرا (س)
 
   
کادر اداری و اجرایی
 
خانم  عطیه زیوری                        معاون آموزشی
خانم  فاطمه سلیمی                      معاون اجرایی
خانم  جمیله حمزی                      معاون پرورشی
خانم  فهیمه خازنی                        پزشک
خانم  راضیه حسین نژاد                  معاون پرورشی
خانم  زهرا بی ریا                          مسئول رایانه
خانم  اعظم جدبی                         مبلغ جامعه الزهراء
خانم  فاطمه عباسی                       حسابدار
خانم  لیلا هاشم زاده                      مربی پرورشی
خانم  شهرزاد اله بخشی                  مسئول پرتال
خانم  عذرا شوشتری نژاد                 مهماندار