دبیرستان دوره دوم ايثارگران الزهرا (س)
 
   
اهداف و برنامه ها